1 Portfolio Ocean Odyssey Sulawesi 072 Portfolio Ocean Odyssey Sulawesi 073 Portfolio Ocean Odyssey Sulawesi 074 Portfolio Ocean Odyssey Sulawesi 075 Portfolio Ocean Odyssey Sulawesi 076 Portfolio Ocean Odyssey Sulawesi 07Best Shot 3rd Prize Ocean Odyssey Tasik Ria  Sulawesi 07Layang Layang Macro 1st Prize 2007Layang Layang Wide Angle 1st Prize 2007Macro 1st Prize Ocean Odyssey Tasik Ria Sulawesi 07Wide Angle 3rd Prize Ocean Odyssey Tasik Ria 07